:: แสดงข้อมูลทั้งหมด ::
 

tkt.info@trakantaembiz.com

Hotline : 064-136 0434 | Tel. : ( +66 ) 2- 002 8572 

CSS MenuMaker

:: แสดงข้อมูลทั้งหมด ::

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตระการตา เอ็มเบลลิชเม้นท์

( Trakanta Embellishment )

     จัดตั้งขึ้นจากความตั้งใจที่จะผลิตและจำหน่ายสินค้า เกี่ยวกับของตกแต่งบ้าน เล็กๆน้อย จนกระทั่งความต้องการของทางธุรกิจด้านเฟอร์นิเจอร์ และลูกค้า มีความต้องการให้ทางเราหาสินค้า เพื่อนำเสนอ หลากหลายมากขึ้น ทางบริษัท ต้องดำเนินการจัดตั้งบริษัทให้เป็นรูปธรรมขึ้น และด้วยประสบการณ์ และมี ความพยายามพัฒนาคุณภาพของสินค้า พร้อมทั้งเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าต่างๆ จากต่างประเทศ ( Importer) และร่วมทุนและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับโรงงานในประเทศจีน  เพื่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทย สามารถควบคุมการส่งตรงตามกำหนดเวลาที่นัดหมาย  รวมถึงการพัฒนา การผลิตให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นอยู่เสมอ จึงทำให้ตัวสินค้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของทางเราอยู่บนพื้นฐานราคาที่สมเหตุสมผล จนผลักดันให้เราเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด  กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แบ่งประเภทออกเป็น

  • สินค้าหัตถกรรม , อุตสาหกรรม และสินค้าอื่นๆ ที่ใช้ในการตกแต่งบ้าน

  • ผู้นำเข้าและส่งออกสินค้า, อุปกรณ์ ตกแต่งต่างๆ ทั้ง ภายใน และ ภายนอก ที่หลากหลายตามที่คุณต้องการ

​“  We’re Professional Company  “

Let’s Make Your Home Beautifu